Lös in presentkort

Lös in ditt presentkort

Du har rätt att fritt välja startdatum för din gåvoprenumeration. Efter att prenumerationen startat så löper den från och med det valda startdatumet i så många månader som presentkortet anger. Digitala prenumerationer kan ej sättas på uppehåll eller avbrytas mitt i pågående period.