Uppehåll på Syd-Österbotten

Start- och slutdatum

Uppehållet gäller

Prenumerationen pausas och förlängs med motsvarande dagar.

Prenumerationen fortsätter som vanligt, men vi lägger ingen tidning i din postlåda under uppehållet.

Kunduppgifter

Uppehåll

Ett uppehåll får vara minst 1 vecka och högst 3 månader.
Uppehåll på endast papperstidningen
Väljer du att ta ett uppehåll som gäller endast papperstidningen så förlängs inte din prenumeration med motsvarande dagar. Du kan läsa e-tidningen som vanligt. Alternativet är lämpligt under t.ex. semesterresor under vilka man fortfarande vill hålla sig uppdaterad med nyheter hemifrån, utan att postlådan fylls med tidningar.